CMG x T1

ช้อปบนเว็บไซต์ FITFLOP แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท* สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิต Central The 1

ช้อปเลย

ยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืน*

3,500 – 7,999 บาท

100 บาท

8,000 – 14,999 บาท

240 บาท

ครบ 15,000 บาทขึ้นไป

500 บาท

(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท/เซลส์สลิป และ 1,500 บาท/บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)

ลงทะเบียนผ่าน UCHOOSE หรือ SMS ภายในวันที่ทำรายการ ครั้งแรกครั้งเดียว เพื่อรับเครดิตเงินคืน
พิมพ์ CGF1 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-278-2222
(ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

*โปรดตรวจสอบเงื่อนไขด้านหลัง

อัตราดอกเบี้ยปกติ 16% ต่อปี | ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

*เงื่อนไขทั่วไป : • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการทำรายการแบบเต็มจำนวนต่อเซลส์สลิป ผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 67 - 31 ส.ค. 67 ยกเว้นยอดผ่อนชำระ การชำระเงินผ่าน QR Payment และ E-Wallet ทุกประเภท • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้ • บริษัทฯ จะมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรที่คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระที่ดีจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบสิทธิประโยชน์ บริษัทฯ จะงด/ระงับการให้สิทธิประโยชน์ หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ (รวมทั้งคะแนนสะสม) หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้สิทธิประโยชน์ไปโดยผิดหลง หรือกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิก/ปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง หรือกรณีมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ หรือกรณีใช้บัตรเครดิตเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า หรือใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้า/บริการของร้านค้าซึ่งสมาชิกบัตรมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือใช้บัตรผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้า/บริการหรือไม่เป็นไปตามสัญญาบัตรเครดิตหรือสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล (แล้วแต่กรณี) กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว • บริษัทฯ ถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลส์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง • ให้บริการบัตรเครดิตโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
*เงื่อนไขการรับส่วนลด : • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการทำรายการแบบเต็มจำนวนต่อเซลส์สลิป ผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป (CMG) ที่ร่วมรายการ (ไม่รวมร้านค้าที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า) ได้แก่ G2000, Guess, Hush Puppies, John Henry, Lee, Skechers, The Outlet24, Fila และ Wrangler สาขาที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 67 - 31 ส.ค. 67 • ส่วนลดแต่ละร้านค้าอาจแตกต่างกันไป ตามเงื่อนไขที่ทางร้านค้าในเครือ CMG กำหนด • เงื่อนไขการรับส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ร้านค้าในเครือ CMG ที่ทำรายการ • มอบส่วนลดสำหรับสินค้าราคาปกติที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขกำหนดเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการซื้อสินค้าที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขกำหนดเงื่อนไขการให้ส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ให้บริการกำหนดส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลด หรือบัตรกำนัล หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้เงื่อนไขการรับส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน : • เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายชำระเต็มจำนวนต่อเซลส์สลิปครบตามเงื่อนไขหลังจากหักส่วนลดทุกอย่างแล้ว ผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ ร้านค้าในเครือเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป
(CMG) ที่ร่วมรายการ (โซนพลาซา) ได้แก่ crocs, Fila, Fitflop, G2000, Guess, Hush Puppies, John Henry, Lee, Skechers, The Outlet 24, Wrangler, MLB และ www.g2000.co.th, www.crocs.co.th, www.fitflop.co.th, www.guess.co.th, www.lee.co.th, www.wrangler.co.th • สมาชิกบัตรจะต้องลงทะเบียนทาง SMS หรือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE โดยจะต้องได้รับข้อความตอบกลับจากระบบอย่างถูกต้องภายในวันที่ทำรายการ จึงจะถือว่าสมบูรณ์ ทั้งนี้ระบบจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนับจากวันที่ลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาทต่อเซลส์สลิป และสูงสุด 1,500 บาทต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ • ยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะคำนวณเครดิตเงินคืนรวมกับบัญชีบัตรหลัก และจะมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 30 วัน หลังทำรายการ

ช้อปบนเว็บไซต์ FITFLOP แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท* สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิต Central The 1

ช้อปเลย